חשוב לקרוא בעיון
את תנאי ביטוח מכשירים
בעולם קטן
ביטוח מכשירים בעולם קטן
נא לקרוא בעיון את כל הסעיפים

תנאי ביטוח מכשיר לוויני בחברת שירותי מיקום לוויני מתקדמים בע"מ ח.פ. 514051788 (להלן "עולם קטן")

הגדרות:

תקופת הביטוח

תקופת הביטוח תחל מהרגע בו אסף/קיבל הלקוח את המכשיר עד הרגע בו המכשיר הוחזר לחברת עולם קטן או לנציגיה.

תחולת הביטוח:

הביטוח חל על המכשיר הלוויני אותו שוכר הלקוח, כבל טעינה ואביזרים נוספים במקרה שסופקו עם המכשיר במעמד ההשכרה.

מה מכסה הביטוח:

בהשכרת מכשיר לוויני תוצרת גארמין מדגם אינריץ (כולל כל דגמי אינריץ) -

 • נזק בלתי הפיך למכשיר שאינו ניתן לתיקון (Total lost) ומשבית את תפקודו הנורמלי של המכשיר.
 • שריטות במסך המכשיר, שבר מסך ונזק חיצוני למכשיר שאינו משבית את תפקודו הנורמלי של המכשיר.
 • אבדן או גניבת מכשיר – על הלקוח להמציא מסמכים המאשרים את אבדן/גניבת המכשיר כגון הצהרת משטרה, הצהרת אדם אחר וכד.

בהשכרת טלפון לוויני ברשת אירידיום או אינמרסט -

 • נזק בלתי הפיך למכשיר שאינו ניתן לתיקון (Total lost) ומשבית את תפקודו הנורמלי של המכשיר.
 • שריטות במסך המכשיר, שבר מסך או נזק חיצוני למכשיר שאינו משבית את תפקודו הנורמלי של המכשיר.
 • אובדן או גניבת מכשיר – על הלקוח להמציא מסמכים המאשרים את אבדן/גניבת המכשיר כגון הצהרת משטרה, הצהרת אדם אחר וכד.

חריגים:

ביטוח המכשיר אינו כולל החרמת המכשיר על ידי הרשויות מכל סיבה שהיא ובכל מדינה.

השתתפות עצמית:

חברת עולם קטן שומרת את הזכות לגבות את סכום ההשתתפות העצמית ללא תיאום או הודעה מראש על פי האמור בתנאי הביטוח.
בכל מקרה של הפעלת הביטוח תחול חובת השתתפות עצמית על הלקוח עד לגובהה ההשתתפות העצמית המוגדר להלן.
להלן עלויות השתתפות עצמית למכשירים השונים:
העלות בשקלים כולל מע"מ.

יצרן דגם ערך המכשיר השתתפות עצמית הערות
גארמין אינריץ מיני 1200 300
גארמין אינריץ מיני 2 1989 300
גארמין אינריץ אקספלורר פלוס 1700 300
גארמין אינריץ אסאי פלוס 1500 300
אינמרסט אייסטפון 2 5030 1900
אירידיום אקסטרים 9575 6786 1900
אירידיום 9555 5733 1900
Terms & Conditions

Satellite device insurance terms at Advanced Satellite Location Services Ltd. Postal Code 514051788 (hereinafter "Small World")

Definitions:

The insurance period

The insurance period will start from the moment the customer collected/received the device until the moment the device was returned to small world company or its representatives.

Applicability of the insurance:

The insurance applies to the satellite device that the customer rents, charging cable and other accessories in case they were provided with the device at the time of rental.

What does the insurance cover:

 • When renting a Garmin satellite device Of INREACH models (including all INREACH models) -
 • Irreversible damage to the device that cannot be repaired (Total lost) and disables the normal functioning of the device.
 • Scratches on the device screen, broken screen and external damage to the device that does not disable the normal functioning of the device.
 • Loss or theft of a device - the customer must produce documents confirming the loss/theft of the device such as a police statement, a statement from another person, etc.
 • When renting a satellite phone in the Iridium or Inmarest network -
 • Irreversible damage to the device that cannot be repaired (Total lost) and disables the normal functioning of the device.
 • Scratches on the device screen, broken screen or external damage to the device that does not disable the normal functioning of the device.
 • Loss or theft of a device - the customer must produce documents confirming the loss/theft of the device such as a police statement, a statement from another person, etc.

Exceptions:

The device insurance does not include confiscation of the device by the authorities for any reason and in any country.

Deductible:

Small World Company reserves the right to collect the amount of the deductible without prior coordination or notice as stated in the insurance conditions above.
In any case of activation of the insurance, the customer will be required to pay a deductible up to the amount of the deductible defined below.
Below are deductible costs for the various devices:
The cost in shekels includes VAT.

Manufacturer model Device Value Deductible Comments
Garmin Inreach MINI 1200 300
Garmin Inreach MINI 2 1989 300
Garmin Inreach EXPLORER plus  1700 300
Garmin Inreach SE plus 1500 300
Inmarsat ISATPHONE 2 5030 1900
Iridium  EXTREME 9575 6786 1900
Iridium 9555 5733 1900
077-2201130
שם משפחה
שם פרטי
טלפון
דואר אלקטרוני
איך אפשר לעזור?
שלחו הודעה
תודה רבה!
ההודעה נשלחה בהצלחה. אחד מנציגי עולם קטן יחזור אליכם בהקדם.
מעבד נתונים
אנא המתינו בזמן שאנחנו מעבדים נתונים